Fabin, to są popier.dówy, kiedy coś będzie na temat zameldowania w ostatnich trzech latach burmistrza!
0