SZANOWNY PANIE REDAKTORZE ! Nagłaśniając publicznie i robiąc wielką sensację na stronie internetowej i Forum, wręczenie butelki wódki prze Pana Mularczyka dla Zespołu z Majdanu Obl. zadaję sobie pytanie co Pan chciał osiągnąć ? A może zależało Panu, ażeby skłócić mnie z Panem Mularczykiem –proszę sobie darować, gdyż zajmując funkcje samorządowe możemy mieć inne poglądy, ale współpracować musimy i to robimy. A może nas ośmieszyć ? To też niech Pan sobie daruje, dlatego że w pracy samorządowej jesteśmy przyzwyczajeni do oskarżeń , pomówień, obelg, wyśmiewania i nie możemy się obrażać jeżeli ktoś o nas źle mówi . Należy wysłuchać i wyciągnąć wnioski , gdyż uwagi społeczeństwa w naszej pracy są cenne. Szkoda tylko, że do tej prowokacyjnej i nieprzemyślanej strony internetowej a co za tym idzie Forum, dali się wciągnąć niektórzy mieszkańcy naszej gminy , wypisując różne niestworzone rzeczy, ośmieszając wręcz naszą gminę, radnych, strażaków itp. Zamiast przyjść do gminy czy na posiedzenie Sesji Rady Gminy zadając pytania po to , aby wszystkie niejasności wyjaśnić, a nie tak jak nasi politycy rozmawiają przez media wzajemnie oskarżając się. Używając takich sformułowań ,że „ gmina Szastarka jest najgorsza w powiecie kraśnickim” albo, że „ należy zlikwidować gminę” stwierdzam w tym miejscu , że mojej skromnej osoby można nie lubić, przyjmuję to i nie obrażam się, gdyż ja mam służyć ludziom, lecz należałoby dać trochę szacunku wszystkim Społecznym Komitetom, radnym wszystkich kadencji, sołtysom i innym społecznikom, którzy zabiegali o telefonizację gminy, o dostęp do Internetu , o wybudowanie wodociągu w Blinowie ,Cieślankach, Szastarce Wsi, Szastarce Stacji, Kolonii Brzozówka, Brzozówka, Majdanie Obl. i Moczydłach Starych, o wybudowanie nowych szkół w Szastarce ,Wojciechowie ,Blinowie, o wybudowanie nowej hali sportowej w Polichnie, nowej sali gimnastycznej w Szastarce . Druhowie strażacy, gdzie społecznie i z wielkim zaangażowaniem biorą udział w akcjach gaszenia pożarów, powodzi czy innych klęsk żywiołowych – zabiegali o nowe samochody bojowe , o nowy sprzęt pożarniczy czy wybudowanie nowych remiz strażackich w Podlesiu, Blinowie, Wojciechowie i Szastarce Wsi. Albo zaangażowanie rodziców, radnych i nauczycieli o utworzenie gimnazjów w Blinowie, Polichnie, Szastarce i Hucie Józefów. Mieszkańcy gminy zabiegali o remonty dróg gminnych ,powiatowych czy dojazdowych do pól, Posterunek Energetyczny z fachową załogą, Posterunek Policji,lecznica WET, Poczta , dwa Ośrodki Zdrowia ,Obwód Drogowy. Panie Redaktorze. Takie były zaniedbania w naszej gminie .To wszystko już mamy i nadal nadrabiamy . To wszystko można zobaczyć i dotknąć .To Pańska gazeta „Dziennik Wschodni” pisała o tych inwestycjach. Tyle ważnych rzeczy dzieje się w gminie czy powiecie. Tym prasa powinna się zajmować ile jest potrzeb. A brak jest pieniędzy . Sam Pan wie, że w 2008 roku w województwie lubelskim na ogłoszone konkursy na realizację dróg ze wsparciem środków UE zostało złożonych bardzo dużo wniosków a otrzymała co piąta gmina gdyż brakowało pieniędzy . Tyle nowych zadań i obowiązków kieruje się do samorządów a nie idą za tym środki finansowe. A może przykład idzie z góry , od polityków, ażeby odwrócić uwagę społeczeństwa od ważnych problemów kraju . Rzuca się tematy mało ważne, nieistotne i wzajemnie opluwa się. Mam nadzieję, że Pan Redaktor powinien odróżnić butelkę wódki od tego co się dobrego dzieje w samorządach , z jakimi problemami na co dzień pozostają mieszkańcy wsi a zwłaszcza rolnicy(niskie ceny zbóż a bardzo wysokie ceny nawozów i wszystkich środków do produkcji rolnej) . Przygotowujemy np. uroczystość dla ponad 60-ciu par małżeńskich (jubilatów) wręczenia medali od Pana Prezydenta za długoletnie pożycie małżeńskie . Jest to 50 lat i więcej. I to jest temat dla prasy , aby porozmawiać z tymi ludźmi co przeżyli, jak pokonywali różne przeszkody swojego długiego życia małżeńskiego. Jeżeli Pana Redaktora zaprosimy na tą uroczystość to powinien Pan w swojej gazecie napisać, że „ ja tam też byłem i lampkę szampana z jubilatami wypiłem”. A my z tego sensacji robić nie będziemy . Ale za nim to nastąpi , korzystając z tego, że zbliżają się Święta Zmartwychwstania Pańskiego chcę Panu i całej Redakcji a także wszystkim internautom złożyć życzenia świąteczne - Zdrowych ,Radosnych i Pogodnych Świąt oraz głębokich i bogatych przeżyć duchowych wypełnionych miłością ,radością ,pokojem ,uprzejmością , dobrocią i szacunkiem dla drugiej osoby- aby dar tych świątecznych dni dał nam siły w codziennym, trudnym życiu. Ryszard Dudek Wójt Gminy Szastarka
0