"rybitwy biało-czarne" uhahahahaaaaa! Własciwie wszystkie gat. rybitw u nas są "biało-czarne" Dziennikarzu "Sztandaru Ludu" do nauki!!!!! Chodzi o rybitwy białoczelne!
0