apel do pieszych - ZAKŁADAJCIE KAMIZELKI ODBLASKOWE. Ceną waszej arogancji do przepisów ruchu drogowego jest wasze życie!
0