Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Filia w Lubartowie prowadzi nabór na bezpłatne szkolenie: "Księgowość w małej firmie z obsługą komputera" dla osób pracujących Uczestnikami szkolenia mogą być: * pracujące, powyżej 18 roku życia wykonujące pracę na podstawie: umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy dzieło * zamieszkałe lub pracujące na terenie woj. lubelskiego w powiatach: parczewskim, włodawskim, chełmskim, m. Chełm, hrubieszowskim, tomaszowskim, zamojskim, m. Zamość, lubartowskim, lubelskim, m. Lublin, łęczyńskim * zainteresowane z własnej inicjatywy nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności w formach pozaszkolnych Zapewniamy: * doradztwo zawodowe (2 godz./osobę) * warsztaty aktywizujące (6 godz.) * zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i certyfikat udziału w projekcie, * zwrot kosztów dojazdu, * materiały szkoleniowe, * materiały dodatkowe (notatnik, długopis, teczka, kubek) * wyżywienie lub poczęstunek (w zależności od czasu trwania szkolenia) Szczegółowe informacje można uzyskać: Filii Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Lubartowie ul. Słowackiego 14, I piętro, 21-100 Lubartów tel. (81) 463-82-50, (81) 463-82-51 Serdecznie Zapraszamy! www.fundacja.lublin.pl Szkolenie realizowane w ramach projektu „Akademia Rozwoju Usług Turystycznych – Lubelszczyzna XXI wieku ” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Okres realizacji projektu od 1 września 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
0