Szkoda tych drzew, w Łęcznej i tak nie jest zbyt zielono w porównaniu np. z Włodawą, a zagospodarować park na kwitnącą oazę można bez wycinki.
0