Fundacja Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii - Lider Projektu oraz Eureka Technology Park Sp. z o.o. realizujący projekt "Zielone umiejętności szansą na poprawę sytuacji zawodowej młodych niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubelskiego" w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy POKL zapraszają do udziału w projekcie.Projekt skierowany jest do 50 osób niepełnosprawnych bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo zamieszkałych województwo lubelskie w wieku 18-30 lat z co najmniej wykształceniem średnim.UCZESTNICY PROJEKTU ZOSTANĄ OBJĘCI WSPARCIEM: - Analiza Predyspozycji Zawodowych – 1 godzina/Uczestnika - Indywidualny Plan Działania – 4 godziny/Uczestnika - Szkolenie zawodowe: a) Doradca ds. ekologii – 120 godzin b) Doradca ds. efektywności zużycia energii w przedsiębiorstwach – 96 godzin c) Pracownik biurowy z kompetencjami ekologicznymi – 96 godzin d)Specjalista ds. marketingu ekologicznego – 96 godzin - 6 miesięczny płatny staż dla każdego Uczestnika projektu - Poradnictwo zawodowe – 4 godziny/UczestnikaUCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY: - stypendium szkoleniowe i stażowe - materiały dydaktyczne - wyżywienie podczas szkoleń - zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i miejsce odbywania stażu - refundację kosztów opieki nad osobami zależnymi i/lun dziećmi do 7 roku życia - badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu   Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu w Lublinie: Ul. Obywatelska 11 lub pod nr telefonu 600 901 290 e-mail: p.czerwinski@siecinnowacji.org   REKRUTACJA TRWA!!!!                     ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!!
0