www.silvaultramind.pl PRAGNIESZ: doskonałego zdrowia, obfitości pieniędzy i innych dóbr, wewnętrznego spokoju i szczęścia, odnalezć cel i sens swojego życia, posiąść wiedzę i umiejętności, żeby móc rozwiązać każdy problem ? Jeśli tak, to zapraszamy na kurs Silva UltraMind ESP System. Jesteśmy przekonani, że decydując się na uczestnictwo w naszym kursie, twoje życie zmieni się diametralnie na lepsze w każdej dziedzinie ! JOSE SILVA jest twórca Silva Method i Silva UltraMind ESP System. Organizacja Silva Method powstała w 1966r. W roku 1999 Jose założył kolejną organizację i nazwał ją Silva UltraMind ESP System. Ta nowa firma nie jest w żaden sposób związana z Silva International Inc., Silva Method, ani jakąkolwiek inną organizacją Silvy. Silva UltraMind ESP System jest niezależna firmą prowadząca szkolenia udoskonalonych technik rozwoju, będących wynikiem jego 55 letnich poszukiwań i opracowań, jest esencją wiedzy i doświadczenia Jose Silvy ! ŻYCIE NIE JEST PODRÓŻĄ W CZASIE, LECZ W ŚWIADOMOŚĆI ~ JOSE SILVA ~ twórca Silva Method i Silva UltraMind ESP System. Kurs Silva UltraMind ESP koncentruje się na jak najszybszym i najbardziej efektywnym rozwinięciu postrzegania pozazmysłowego (jasnowidzenia) aby odkryć i zrealizować misje swojego życia. Jose Silva ustalił, ze od porządnego wykonania pracy którą nam powierzono, zależy nasz dobrobyt, spokój umysłu, posiadanie dobrych związków międzyludzkich i dużo więcej:) Zapraszam na licencjonowany warsztat Silva UltraMind ESP System. Według Silvy u większości ludzi w życiu codziennym dominuje działanie lewej półkuli mózgowej. Odpowiada ona za logiczny i analityczny sposób myślenia. Prawa półkula odpowiada za nasze emocje, marzenia, wrażliwość, intuicję oraz całą sferę duchową. Każda z półkul posiada swój zakres pasm częstotliwości. Lewa półkula pracuje w zakresie beta, prawa w zakresach alfa, theta (np. w czasie snu czy też głębokiej medytacji) i delta (w czasie głębokiego wyłączenia stanu świadomości). Silva UltraMind ESP System polega na wprowadzeniu siebie za pomocą odpowiednich technik w te zakresy fal mózgu, które normalnie podczas codziennych obowiązków i zajęć nie występują tak intensywnie (np. beta). Wszystko po to, aby lepiej panować nad swoim umysłem i otaczającą nas rzeczywistością. Metoda ta pozwala uaktywnić prawą półkulę tak, aby funkcjonowała w pełni w sposób naturalny również na jawie. Nowe techniki pozwalają tez uaktywniać lewą półkulę tak, aby funkcjonowała w pełni w sposób naturalny również podczas snu. Silva UltraMind ESP System uświadamia, że każdy z nas jest genialny, gdyż dysponuje umysłem, o którego granicach jak na razie mało wiadomo. Każdy może nauczyć się korzystać z własnego geniuszu, zaś miłość, radość, empatia stanowią siłę napędową i nośnik energii, za pomocą, której możesz zmieniać na lepsze własne życie. Możesz też pomóc w dokonaniu tego innym. Wprowadzenie siebie w stan głębokiego rozluźnienia, głębokiej relaksacji (wejście na poziom alfa bądź beta, teta czy delta), podczas której używając języka obrazów i wzmacniając je słowami, umożliwia kontrolowanie funkcji organizmu, których świadoma kontrola była do tej pory niemożliwa. Wówczas stajemy się Panami samych siebie. LICENCJONOWANE KURSY SILVA ULTRAMIND ESP SYSTEM: 26 - 27 MAJ 2012 Warszawa – Praga, Hotel Hetman 23 - 24 CZERWIEC 2012 Lublin Inwestycja w nowe umiejętności: 450 zł Oferujemy zniżki dla osób uczących się, emerytów, rencistów i grup od 5 osób. Powtórzenie kursu tylko 50 zł, bez względu która to powtórka kursu. Informacje i zapisy: Karol Żelazny tel: 720-119-238 e-mail: karol_zelazny@live.com Trener prowadzący, przedstawiciel Silva Ultramind ESP System International na Kanadę i Polskę: Karol Żelazny Informacje i zapisy na stronie: http://www.silvaultramind.pl/
0