wieprz to czeka dzika a w dodatku bardzo zdradliwa , co roku ta rzeka zabiera ludzi
0