Chcesz założyć działalność gospodarczą? Masz pomysł na własną firmę, ale nie wiesz gdzie szukać pomocy? Nie wiesz jak napisać biznesplan? Jesteś pracownikiem naukowym, doktorantem/studentem lub absolwentem uczelni wyższej? Zgłoś się na BEZPŁATNE szkolenie „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin-off i spin-out” oraz indywidualne doradztwo z zakresu prawa, podatków i marketingu. • V edycja szkolenia: luty-marzec 2010 (tryb popołudniowo-weekendowy) zajęcia w poniedziałki i środy oraz dwa weekendy Zakres tematyczny szkolenia: • Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, w tym ścieżki/modele wchodzenia w działalność typu spin-off i spin-out, • Elementy prawa prac, • Podatkowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, • Plan marketingowy, • Badania rynku, • Komercjalizacja wynalazków i innowacyjnych technologii: udzielanie licencji, sprzedaż wynalazku, • Tworzenie biznesplanu, • Źródła finansowania działalności gospodarczej, w tym wewnętrzne źródła finansowania projektów innowacyjnych i badawczych, • Zarządzanie małą firmą. Uczestnikom zapewniamy: materiały szkoleniowe; zwrot kosztów dojazdu; wyżywienie w czasie szkoleń. Zapraszamy osoby z terenów wiejskich Do udziału w projekcie zapraszamy: pracowników naukowych uczelni oraz placówek naukowych, doktorantów, studentów oraz absolwentów uczelni (w okresie 12 m-cy od daty ukończenia studiów), zamieszkałych lub pracujących na terenie woj. lubelskiego, deklarujących chęć rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Termin przyjmowania zgłoszeń: tylko do 23 grudnia 2009 Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Fundacji „Fundusz Inicjatyw” www.ffi.org.pl, pod numerem telefonu 81 532 10 30, 532 10 32, 502 267 743 oraz w biurze projektu przy ul. Narutowicza 57/6 (II piętro) w Lublinie od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 18. Projekt „Spin-Centrum” jest współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Patron Medialny Projektu Radio Centrum 98,2 FM
0