Nie "Charłęż", lecz Charlęż... Zeby nawet nie sprawdzić nazwy miejscowości, zwłaszcza takiej o której się pewnie nie słyszało wcześniej - zwyczajne lenistwo.
0