trzeba było nastraszyć, że zabrane zostanie 500+ za nie pójście na głosowanie, i już frekwencja byłaby duża,
0