Wyrobić się w terminie można tylko w latrynie:)! Wykonawca może zdążyć na czas...
0