Lubelska prokuratura potrafi za to oskarżać bezpodstawnie niewinne osoby, a prawdziwych przestępców wręcz chroni. Zgadzam się, działalność polskiego wymiaru sprawiedliwości to skandal i farsa.
0