Szkoda, że na zdjęciu są akta sprawy cywilnej a nie karnej.
0