a kiedy Mistrz wybierze się do Kurii Metropolitalnej w Lubline?
0