W opisanej sytuacji wynika, że to nie była klizja więc za to mamdat i punkty są bezprawne !
0