A Niedźwiada wystąpiła ze Związku. I kto teraz zdejmie eternit?
0