Tam jest taki komunizm, że można go nazwać kapitalizmem. U nas więcej tego socjalizmu już jest.
0