Szanowni Państwo Drodzy Mieszkańcy Fundacja Ars Vivendi (Sztuka Życia) obok 240 organizacji pozarządowych z całego kraju bierze udział w ogólnopolskiej akcji pt. „Masz głos, masz wybór” (www.maszgłos.pl), organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Akcja ta, ma na celu budowanie dialogu pomiędzy (organizacjami pozarządowymi) mieszkańcami a samorządem lokalnym; poznawanie wzajemnych oczekiwań zarówno po stronie samorządu lokalnego jak i obywateli, a także odnajdywanie nowych form współpracy, jak również satysfakcji z wzajemnych kontaktów. Chcielibyśmy zwrócić się z prośbą do Pani Burmistrz mgr Lilli Stefanek, aby w trakcie akcji przedstawiła mieszkańcom stan ekonomiczny gminy, problemy z jakimi boryka się urząd miasta - które z nich chciałaby rozwiązać do końca swojej kadencji mijającej w 2010 r. - a jakie z przedstawionych zostały już rozwiązane. Na drodze anonimowej ankiety, pragniemy poznać Państwa opinie dotyczących codziennego życia w naszym mieście, funkcjonowania urzędu miasta i gminy, a także zaznajomić się z problemami, które Państwa nurtują, jak również dowiedzieć się jakie pytania chcielibyście zadać burmistrzowi. Aby stworzyć platformę porozumienia i umożliwić dialog na styku władza-obywatel, planujemy w ramach akcji „Masz głos, masz wybór” zorganizowanie dwóch debat społecznych w miesiącach maj i październik 2008 r., z udziałem burmistrza miasta. W trakcie obu debat będziecie mogli Państwo osobiście wypowiedzieć swoje poglądy, przedstawić refleksje na temat naszego miasta i gminy, pracy burmistrza, rady miasta, radnych, a także przedłożyć postulaty swoje lub środowisk lokalnych czy organizacji formalnych, które reprezentujecie. Naszym celem jest, aby wraz z organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami i władzami samorządowymi miasta budować wizerunek Miasta i Gminy Poniatowa, wpływać na kondycję ekomiczną gminy, działać również na rzecz kultury, ochrony środowiska, a uczestnicząc we wszelkich przejawach życia społeczno-obywatelskiego wspólnie budować świadome społeczeństwo obywatelskie. Dziękujemy za wypełnienie ankiety i przybycie na spotkanie. Z wyrazami szacunku Prezes Fundacji Artur Podgórski
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz