Szanowni Państwo, wraz z Wyższą Szkołą Społeczno – Przyrodniczą imieniem Wincentego Pola w Lublinie mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnych, certyfikowanych szkoleniach w ramach projektu „Menedżer jakości w turystyce”. Szkolenia te realizowane są przez nas dzięki Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. Ta bezzwrotna pomoc ma na celu podniesienie kwalifikacji osób pracujących w branży turystycznej i obsłudze ruchu turystycznego. Bezpłatne szkolenia umożliwią szybki rozwój przedsiębiorstw oraz podniesienie ich rynkowej konkurencyjności. Poniżej pozwolę sobie przedstawić krótki opis wspomnianych szkoleń. Wszyscy uczestnicy projektu przejdą kurs przygotowujący do uznawanego i rozpoznawalnego na arenie międzynarodowej certyfikatu zarządzania projektami PRINCE2 FOUNDATION. Kurs ten zakończy się egzaminem przeprowadzonym przez akredytowaną instytucję. Ponadto każdy uczestnik weźmie udział w jednym z trzech dodatkowych bloków szkoleniowych: 1) Pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością - ten blok szkoleniowy dotyka tematyki zasad i metod utrzymania oraz udoskonalania procesów zarządzania w przedsiębiorstwie. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu pozwala na pełnienie funkcji pełnomocnika systemu zarządzania jakością wg. normy ISO 9001:2008 2) Auditor wewnętrzny - kurs przygotowuje do profesjonalnego prowadzenia auditów w organizacji, badania skuteczności i doskonalenia systemów zarządzania. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego. 3) Pełnomocnik ds. systemu zarządzania BHP - celem kursu pełnomocnik ds. systemu zarządzania BHP jest dostarczenie uczestnikom wiedzy umożliwiającej szeroką ocenę systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z wymaganiami norm PN-N serii 18000. Projekt skierowany jest do 50 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży turystycznej i obsłudze ruchu turystycznego posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa lubelskiego i niekorzystających dotąd ze wsparcia szkoleniowego w ramach projektów 8.1.1 i 8.1.2 PO KL w województwie lubelskim. W szkoleniach mogą brać udział zarówno właściciele firm jak i wydelegowani przez nich pracownicy wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę. Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę, materiały szkoleniowe oraz poczęstunek Zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej - www.wssp.edu.pl/projekt gdzie znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje. W dziale dokumenty do pobrania dostępny jest regulamin projektu oraz załączniki, które należy wypełnić zgłaszając chęć uczestnictwa. W razie pytań proszę o kontakt. projekt@wspp.edu.pl
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz