Informujemy, że Fundacja „Fundusz Inicjatyw” (FFI) realizuje kampanię informacyjną „Formalne kształcenie ustawiczne szansą dla regionu i jego mieszkańców”- współfinansowaną przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zorganizowane zostaną 4 BEZPŁATNE konferencje pod tytułem: „Formalne kształcenie ustawiczne szansą dla regionu i jego mieszkańców” w : • Lublinie 30 września 2009 (środa), Hotel Mercure – Unia Lublin, Al. Racławickie 12 • Chełmie 19 października 2009 (poniedziałek), Hotel Duet, ul. Hrubieszowska 54 • Zamościu 16 listopada 2009 (poniedziałek), Centrum konferencyjno – hotelowe ALEX, ul. Okrzei 32 • Białej Podlaskiej 7 grudnia 2009 (poniedziałek), Hotel Delfin, Al. Jana Pawła II nr 11 Planowane rozpoczęcie każdej z konferencji godz. 10:00 Zakres tematyczny konferencji: • miejsce formalnego kształcenia ustawicznego w systemie edukacyjnym, • rola kształcenia ustawicznego w kontekście rynku pracy województwa lubelskiego, • nowe metody nauczania szansą na rozwój kształcenia ustawicznego, • edukacja ustawiczna w Polsce i na Lubelszczyźnie – szanse i zagrożenia. Konferencja ma wymiar merytoryczny i przedstawione na niej informacje będą użyteczne m in. dla celów opracowania projektów, planowania kierunków i metod kształcenia, zarządzania placówką kształcenia. Serdecznie zapraszamy: • osoby w wieku 25 – 64 lat (oraz osoby nie uczące się w wieku 18 – 24 lat), • przedstawicieli szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego, • przedstawicieli partnerów społeczno – gospodarczych, • przedstawicieli pracodawców. Zapraszamy również osoby pozostające bez zatrudnienia oraz studentów szkół wyższych. Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w postaci ciepłego i zimnego bufetu. Zgłoszenia na konferencje przyjmowane są: 1. Poprzez e-mail - przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: o.jankowska@ffi.org.pl , 2. Poprzez fax – przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego na nr telefax-u: 081 532 10 30 lub 081 532 10 32, 3. Telefonicznie – skomunikowanie się z pracownikiem FFI pod numerem telefonu: 081 532 10 30 lub 519 144 742 i przekazanie wymaganych danych, 4. Elektronicznie – wypełnienie Elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej www.ffi.org.pl w zakładce „Kształcenie” 5. Osobiście – dostarczenie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego do biura projektu mieszczącego się przy ul. Narutowicza 57/6 w Lublinie lub wypełnienie Formularza bezpośrednio w biurze. Każda z zakwalifikowanych osób zostanie e-mailowo poinformowana o zakwalifikowaniu się na konferencję. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.ffi.org.pl, pod numerem telefonu 081 532 10 30, 081 532 10 32, 519 144 742 oraz w biurze projektu przy ul. Narutowicza 57/6 (II piętro) w Lublinie od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 18. Serdecznie zapraszamy - Zespół Projektu!
0