Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości” realizowanym przez Fundację „Fundusz Inicjatyw” (FFI). W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia dla mikroprzedsiębiorców i pracowników mikroprzedsiębiorstw zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Lp. Nazwa szkolenia Terminy realizacji szkoleń Lokalizacja Szkolenia Blok A – 140 godz. (tryb popołudniowo-weekendowy lub weekendowy) 1 Zarządzanie zasobami ludzkimi z jęz. angielskim marzec - czerwiec 2013 Lublin 2 Aranżacja wnętrz z jęz. angielskim kwiecień – lipiec 2013 Lublin 3 International Trade with business English maj – sierpień 2013 Lublin 4 Logistyka, spedycja, transport z jęz. angielskim wrzesień – grudzień 2013 Lublin 5 Wizaż, stylizacja z jęz. angielskim wrzesień – grudzień 2013 Lublin 6 Turystyka z jęz. angielskim październik 2013 – styczeń2014 Lublin 7 Marketing z jęz. angielskim styczeń – kwiecień 2014 Lublin 8 Zarządzanie zasobami ludzkimi z jęz. angielskim styczeń – kwiecień 2014 Lublin Szkolenia Blok B – 90 godz. (tryb popołudniowo-weekendowy lub weekendowy) 1 Kadry i Płace z Symfonią marzec - maj 2013 Lublin 2 Certyfikacja Project Managera w Systemie IPMA marzec - maj 2013 Lublin 3 Rachunkowość czerwiec – sierpień 2013 Lublin 4 Photoshop sierpień - październik 2013 Lublin 5 Sprzedaż z zaawansowanym Excelem listopad 2013 – styczeń 2014 Lublin 6 Księgowość komputerowa listopad 2013 – styczeń 2014 Lublin 7 Kadry i Płace z Symfonią styczeń – marzec 2014 Lublin 8 Rachunkowość luty – kwiecień 2014 Lublin 9 Photoshop luty – kwiecień 2014 Lublin Szkolenia Blok C – 40 godz. (tryb wyjazdowy – 5 dni - pt-nd, sb-nd) 1 Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem kwiecień – maj 2013 Kazimierz Dln./Nałęczów 2 Marketing czerwiec – lipiec 2013 Kazimierz Dln./Nałęczów 3 Transport i logistyka wrzesień – październik 2013 Kazimierz Dln./Nałęczów 4 Finanse mikroprzedsiębiorstwa styczeń – luty 2014 Kazimierz Dln./Nałęczów Do udziału w projekcie zapraszamy: [*]mikroprzedsiębiorstwa posiadające jednostkę organizacyjną na obszarze woj. lubelskiego, [*]pracowników w/w mikroprzedsiębiorstw, czyli: [*]osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę [art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)], [*]właścicieli, pełniących funkcje kierownicze, [*]wspólników, w tym partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiących z niego korzyści finansowe; Uwaga! Osoby zatrudnione wyłącznie na podstawie umowy zlecenie/o dzieło nie mogą zostać uczestnikami projektu. Uczestnikom/czkom zapewniamy: materiały szkoleniowe i pomocnicze, wyżywienie (przerwy kawowe oraz obiad) oraz zwrot kosztów dojazdu dla osób dojeżdżających z innej miejscowości. Dla uczestników/czek szkoleń bloku C dodatkowo zapewniamy zakwaterowanie Rozpoczęcie naboru: styczeń 2013 Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.ffi.org.pl, pod numerami telefonów 81 532 10 32 oraz 519 144 742 a także w Biurze Projektu przy ul. Narutowicza 57/4 (I piętro) w Lublinie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00. Serdecznie zapraszamy, Zespół Projektu „Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości” Projekt „Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego file:///C:\Users\ffi\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif .
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz