o.k. centrum języków obcych sp. z o.o. zaprasza osoby po 50 r. życia do udziału w bezpłatnych szkoleniach zawodowych w ramach projektu "aktywność kluczem do sukcesu", dofinansowanym z funduszy europejskich w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego. osoby biorące udział w projekcie skorzystają z płatnych 3-miesięcznych staży zawodowych oraz uzyskają pomoc w znalezieniu zatrudnienia. więcej informacji: ***projektyokcjo.pl/aktywnosc-kluczem-do-sukcesu/ oraz pod nr tel. 506 497 001. serdecznie zapraszamy!
0