Żeby pomóc ludziom poszkodowanym wskutek powodzi potrzebne jest świeże - aktualne Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. Jeśli aktualnych, adekwatnych do miejsca i sytuacji przepisów brak nie można bez zbędnych formalności i pozwoleń odbudować lub wyremontować w trybie nadzwyczajnym obiektów budowlanych, takie rozporządzenia wydaje Prezes Rady Ministrów.
Zaloguj się, aby oddać głos
0