...żrą chleb ludzi ciemnych i naiwnych. Dla kościoła katolickiego, powołującego się na nauki Chrystusa, ale postępującego wbrew nim, mam tylko POGARDĘ i OBRZYDZENIE. "Groby pobielane, z wierzchu piękne a wewnątrz pełne obrzydliwości".
0