wygrał dotychczasowy burmistrz przewagą ponad 400 głosów
0