Gminy przekazują województwom, województwa powiatom, a powiaty gminom. Każda taka operacja kosztuje i to wbrew pozorom niemało. Biurokracja, zawiłe i niejasne przepisy, a dla każdego przepisu dwie furtki jak go obejść.
0