"PSK 4 przy ul. Jaczewskiego również wykonuje darmowe badania płuc. – To badanie tomografem, wykrywa choroby układu od-dechowego, w tym raka płuc. Jest bezpieczne dla organizmu, ponieważ daje bardzo mała dawkę promieniowania –mówi dr Aleksandra Jarocka." Hm...to ciekawe bo mnie uczono że tomografia daje kilkuset krotnie większą dawkę promieniowania niż zwykłe zdjęcie rtg!
0