Prezes Artur Podgórski Fundacja Ars Vivendi (Sztuka Życia) ul. Szkolna 2 / 14 24 -320 Poniatowa tel.: + 48 0509 682 559 e-mail.: fundacja.arsvivendi@wp.pl http: www.arsvivendi.pl Szanowni Państwo, w roku obecnym podjęliśmy się pozyskania budynku (fot. 1) znajdującego się w Poniatowej (woj. lubelskie), w kompleksie po byłych Zakładach Elektromaszynowych Eda, na terenie którego, w latach 1941-1945 zlokalizowano trzy obozy: Stalag 359 ; obóz jeniecki, przeznaczony dla jeńców sowieckich;1941-1942 (22 tys. ofiar), Többens Werke GmbH Poniatowa im SS - Arbeitslager Poniatowa; obóz pracy dla ludności polskiej pochodzenia Żydowskiego, deportowanych z Austrii, Słowacji i getta warszawskiego;1942-1944 (14.800 ofiar), Obóz pracy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego; dla żołnierzy AK; marzec 1945-22 maj 1945 r. (200 więźniów-ofiar). Idea jaka przyświeca naszym działaniom, to pragnienie powstania w Poniatowej instytutu naukowo - badawczego. Jako główny cel statutowy, obrano działalność związaną z kompleksowym opracowaniem historii województwa lubelskiego, z uwzględnieniem okresu średniowiecza, pierwszej i drugiej wojny światowej, a także wydarzeń i zjawisk społecznych do roku 1989, jak również tych z ostatniej dekady. Kolejnym ważnym celem jaki sobie stawiamy, dotyczy prowadzenia edukacji (muzealna, wydawnicza) skierowanej do szerokiego grona odbiorców (studentów, uczniów, kół naukowych). Poprzez podejmowanie prac badawczych i wydawniczych pragniemy pracować na rzecz zapisywania białych plam z historii regionu województwa lubelskiego i propagowania wiedzy na temat zapomnianych miejsc i wydarzeń, w celu zachowania pamięci o osobach (ofiarach), miejscach i wydarzeniach - popularyzowania szczególnie wyrazistych postaw - o szczególnym znaczeniu zarówno dla środowisk lokalnych i całego kraju, jak również stosunków międzynarodowych w obrębie Europy Środkowej, w dobie popularyzowania wspólnoty międzynarodowej. W hali o powierzchni ok. 3 tys. m; kw. chcielibyśmy powołać do życia archiwum, stałą ekspozycję tematyczną dotyczącą ww. obozów pracy i ich ofiar, pracownie naukową (20 miejsc), sale konferencyjną (100 miejsc), kino studyjne (ok. 50 miejsc), księgarnie i bibliotekę z czytelnią. Jednakże, aby przedstawione przez nas cele mogły zostać zrealizowane, wytypowany przez nas obiekt wymaga podjęcia prac porządkowych i renowacji. Byłoby nam niezmiernie miło, gdyby Państwo przyłączyli się do nas, jak również zainteresowali naszą inicjatywą inne osoby i instytucje, aby wspólnie z nami podjąć dalszy trud zachowania lubelskiego skwarka naszego dziedzictwa i przywróceniu życiu tego co zapomniane. Z wyrazami szacunku Artur Podgórski
0