a to CI dopiero historyja.... news dnia normalnie!
0