Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu (7 lutego) radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia powiatu radzyńskiego do realizacji przedsięwzięcia pn. „Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin Północny – Wschód”, które daje szansę na bezpłatne korzystanie z tzw. Internetu radiowego wszystkim mieszkańcom naszego powiatu. Jak poinformował starosta Jerzy Kułak przedsięwzięcie obejmuje wystąpienie z ofertą w przetargu w urzędzie Komunikacji Elektronicznej na rezerwację częstotliwości radiowych z zakresu 3,6 – 3,8 GHz. W przypadku otrzymania tych częstotliwości powiat radzyński przystąpi do wspólnego przygotowania i realizacji przedsięwzięcia polegającego na stworzeniu regionalnej sieci szerokopasmowej oraz udostępnieniu dostępu do darmowego Internetu mieszkańcom powiatów lubartowskiego, parczewskiego, radzyńskiego, bialskiego oraz miasta Biała Podlaska. Uchwałą Rady nasz powiat zobowiązał się do zapewnienia wkładu własnego do realizacji wspólnego przedsięwzięcia, partycypując w kosztach proporcjonalnie do liczby mieszkańców powiatu.
0
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz