Sztandar Ludu organem KW PZPR, Dziennik Wschodni organem Kurii. Niech żyje!
0