skrobane..... Zgłaszam popełnienie przestępstwa.W Polsce (szczególnie tej pisowskiej)skrobanie jest przestępstwem
0