Niech burmistrz albo starosta zakupi do swoich szkół taki sprzęt i nikt nie będzie brał od wydawnictw.
0