Proszę o informację jaka jest woda na Lubomirce?
0