Przypadłość!Lubelaszku kw Lubelszczyzna nie istnieje,a Pan niech się douczy,to rozum zmądrzeje.Nauka i rząd dawno temu Wam wyjaśnilii Lubelszczyznę do danego terenu zawęzili,żebyście się maniackiej wielkości wyzbyli.Zaś kto nauki nie uznaje i ma przewidzenia,znaczy,że ma urojenia,a to już schizofreniai taka przypadłość zawsze jest do uleczenia,a więc proszę poczytać mądrych-powodzenia.Cenzorek na polecenie komentarze wycofuje,a to jest przykładem jak historię się tuszujei jest dowodem, że kłamstwo się utrzymuje!!RADA JĘZYKA POLSKIEGOPRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa ,dnia 6 lipca 2011 roku RJP-183/W/2011Szanowny Panie,Lubelszczyzna to 'ziemia lubelska', a nie 'województwo lubelskie'. Wyraz ten powstał przez dodanie do przymiotnika lubelski przyrostka -yzna,wskazującego na jakiś obszar.Łączę wyrazy szacunku/-/ dr Katarzyna KłosińskaSekretarz Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.
0