A mówiłem, że wyrobiska nie są budowlami - wyrobiska drąży się w skale, a nie buduje
0