Koroszczyn jest na granicy polsko-białoruskiej !!!!
0