[table] zapraszamy na 3-miesięczne staże w gastronomii z gwarancją zatrudnienia.  stypendium stażowe w wysokości 1636,00 zł netto. staż poprzedzony będzie szkoleniem usługi gastronomiczne i catering (stypendium szkoleniowe 1008 zł netto). ponadto uczestnicy zostaną objęci doradztwem zawodowym i pośrednictwem pracy oraz otrzymają materiały szkoleniowe, podręczniki, obiady  oraz poczęstunki kawowe. każdy zainteresowany odbyciem stażu musi spełniać wszystkie 3 poniższe warunki: - zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy (np. likwidacja stanowiska pracy, brak przedłużenia umowy terminowej); – pozostających bez zatrudnienia; – zamieszkałych (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie woj. lubelskiego. całe wsparcie jest bezpłatne dla uczestników i jest współfinansowane ze środków unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach projektu „nowy start”. szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej ***ffi.org.pl (zakładka dot. projektu „nowy start”), pod numerami telefonów 81 532 10 30, 519 310 560, a także w biurze projektu przy ul. narutowicza 57/4 (i piętro)  w lublinie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. serdecznie zapraszamy, zespół projektu „nowy start” [/table]
0