szanowni państwo,   wraz z kończącym sie okresem urlopów i koniecznością powrotu do intensywnej pracy budzą się do życia nowe pomysły, tworzą się nowe plany i chęć rozwoju swojej firmy, a wraz z nią niejednokrotnie potrzeba nowych inwestycji.   dla wielu przedsiębiorców - pomimo świetnych pomysłów - dużą przeszkodą jest brak możliwości  ich sfinansowania spowodowany brakiem kapitału lub niską stabilnością finansową.   w ramach funduszu pożyczkowego polskiej fundacji ośrodków wspomagania rozwoju gospodarczego „oic poland” z siedzibą w lublinie chciałabym przedstawić państwu   ***s://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=a648a4458a&view=fimg&th=156bc6e59d4be3b8&attid=0.1&disp=emb&realattid=9a5f59cbdaeba749_0.1&attbid=angjdj-l9jrdszbsk-lumi31qemfjmt69pfg3_eznsbviflyou7vrtx9fwfcoz7ibgttroy8twalndejs7_8f695cpdn0fywatsozcxmn1kdonds4iu722pyblvxlzm&sz=w1588-h618&ats=1473073495665&rm=156bc6e59d4be3b8&zw&atsh=1   skorzystanie z pożyczki na preferencyjnych warunkach daje przedsiębiorcom realną szansę uruchomienia inwestycji, której efektem będzie wzrost atrakcyjności i konkurencyjności firmy oraz rozwój  przedsiębiorczości lokalnej, co w efekcie może przyczynić się do spadku bezrobocia w regionie.   zapraszam do zapoznania się z ofertą preferencyjnych pożyczek dla przedsiębiorców dofinansowanych ze środków unii europejskiej.   szczegółowe informacje znajdą państwo na naszej stronie: ******oic.lublin.pl/pozyczka-na-rozwoj_6,234.html   nasz oferta skierowana jest do przedsiębiorców posiadających siedzibę na terenie województwa lubelskiego, a pożyczki są udzielane na finansowanie przedsięwzięć realizowanych także na terenie województwa lubelskiego.   kwota pożyczki od 10 000 do 65 000 zł na maksymalny okres 3 lat  (w tym do 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału).   pożyczka może być przeznaczona m.in. na: ·          finansowanie inwestycji ·          wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych ·          zakup wyposażenia, maszyn i urządzeń, itp. ·          zakup, rozbudowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych, usługowych ·          zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia ·          tworzenie nowych miejsc pracy ·          zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia ·          zakup, budowa lub modernizacja obiektów produkcyjnych, usługowych i handlowych
0