Na zaproszenie Burmistrza Miasta Egyek – Ferenca Szincsaka, w ramach porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy miastami Radzyń Podlaski i Egyek (Węgry), w dniach 26.06-30.06. 2008 r. na Węgrzech gościli: Z-ca Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski – Jan Kuszpa oraz Starosta Radzyński – Jerzy Kułak. Mieszkańcy i władze tego miasta bardzo dużą wagę przywiązują do pielęgnowania i kultywowania tradycji, szczególnie tradycji kulinarnych oraz tradycyjnej hodowli rodzimych ras koni, bydła, bawołów, owiec i świni „mangalica”. Obchody święta miasta były ku temu szczególną okazją. Głównym ich punktem były pokazy zwierząt hodowlanych oraz konkurs kulinarny na tradycyjne, lokalne potrawy. Udział w nim wzięli także burmistrzowie sąsiednich miast, którzy własnoręcznie, na oczach publiczności przygotowywali potrawy. Zgłoszone do konkursu potrawy oceniało jury, w składzie którego znaleźli się także radzyńscy samorządowcy. A wybór był niełatwy. Zgonie z założeniami porozumienia partnerstwo obydwu miast ma przyczynić się do wzajemnego poznania i zrozumienia oraz stanowić wkład w integrowanie się ludności w Zjednoczonej Europie. Ma także służyć wymianie doświadczeń samorządowych i nawiązaniu współpracy gospodarczej. Radzyńscy samorządowcy przedstawili reprezentantowi węgiersko-austriackiej spółki z branży kolejowej ofertę radzyńskich firm: Górniczej Fabryki Narzędzi i KRIS-DAR trudniących się produkcją i handlem asortymentów kolejowych. W ramach współpracy w dziedzinie edukacji, kultury, sportu i turystyki, w okresie wakacji odbędzie się jednotygodniowa wymiana grup młodzieży – sportowców z Egyek (21 lipca) i Radzynia Podlaskiego (14 lipca). Na zakończenie wizyty przedstawiciele władz Miasta i Powiatu złożyli stosowne zaproszenie dla Burmistrza Miasta Egyek, samorządu oraz przedstawicieli biznesu na obchody 540-lecia miasta Radzyń Podlaski, które odbędą się w dniach 6-7 września br.
0