Na Sesję Rady gminy mogą przyjść wszyscy mieszkańcy i nie tylko. Wiadomo jest nam że wójt Samoń na ostatniej Sesji w październiku powiedział do mieszkańców, którzy przybyli na Sesję by zgłosić swoje potrzeby i usłyszeć odpowiedź od wójta, to usłyszeli że "bezpodstawnie przyszli". Czy taki wójt odpowiada za swoje zachowania w stosunku do mieszkańców gminy? Coś tu jest nie tak. Żadnej odpowiedzialności i dyscypliny z jego strony. Co się dzieje ?! Nie odpowiada na pisma, nie życzy sobie żeby mieszkańcy brali udział w Sesjach, organizuje spotkania z mieszkańcami na które sam się nie stawia, sprawozdania z Sesji nie są publikowane na bieżąco - m-c listopad a sprawozdanie jest z czerwca. Będziemy zmuszeni chodzić do gminy indywidualnie bądź grupowo o udostępnienie nam sprawozdań Sesji na bieżąco. To jest niedbalstwo ze strony wójta Samonia. Niestety, ale Panie wójcie, my chcemy wiedzieć co się dzieje w naszej gminie, jak się przedstawiają sprawy finansowe, bo to są nasze pieniądze.
0