PIERWSZY RAZ W LUBLINIE !!! SILVA ULTRAMIND ESP SYSTEM www.silvaultramind.pl PRAGNIESZ: doskonałego zdrowia, obfitości pieniędzy i innych dóbr, wewnętrznego spokoju i szczęścia, odnalezć cel i sens swojego życia, posiąść wiedzę i umiejętności, żeby móc rozwiązać każdy problem ? ! Jeśli tak, to zapraszamy na kurs Silva UltraMind ESP System. Jesteśmy przekonani, że decydując się na uczestnictwo w naszym kursie, twoje życie zmieni się diametralnie na lepsze w każdej dziedzinie ! ŻYCIE NIE JEST PODRÓŻĄ W CZASIE, LECZ W ŚWIADOMOŚĆI ~ JOSE SILVA ~ twórca Silva Method i Silva UltraMind ESP system. “Wierzę, że jesteśmy tutaj przysłani w określonym celu. Z tego co wiem, nie wybraliśmy przyjścia tutaj, lecz zostaliśmy tu przysłani, dlatego też, ktokolwiek nas tu przysłał, miał do tego moc oraz możliwości. Nazywam tą siłę Wyższa Inteligencją, więc ta Inteligencja nie pracuje dla nas, my jesteśmy przed nią odpowiedzialni za wykonanie pracy do której nas tutaj przysłano" Kurs Silva UltraMind ESP koncentruje się na jak najszybszym i najbardziej efektywnym rozwinięciu postrzegania pozazmysłowego (jasnowidzenia) aby odkryć i zrealizować misje swojego życia. Jose Silva ustalił, ze od porządnego wykonania pracy którą nam powierzono, zależy nasz dobrobyt, spokój umysłu, posiadanie dobrych związków międzyludzkich i dużo więcej:) Zapraszam na licencjonowany warsztat Silva UltraMind ESP System. Według Silvy u większości ludzi w życiu codziennym dominuje działanie lewej półkuli mózgowej. Odpowiada ona za logiczny i analityczny sposób myślenia. Prawa półkula odpowiada za nasze emocje, marzenia, wrażliwość, intuicję oraz całą sferę duchową. Każda z półkul posiada swój zakres pasm częstotliwości. Lewa półkula pracuje w zakresie beta, prawa w zakresach alfa, theta (np. w czasie snu czy też głębokiej medytacji) i delta (w czasie głębokiego wyłączenia stanu świadomości). Silva UltraMind ESP System polega na wprowadzeniu siebie za pomocą odpowiednich technik w te zakresy fal mózgu, które normalnie podczas codziennych obowiązków i zajęć nie występują tak intensywnie (np. beta). Wszystko po to, aby lepiej panować nad swoim umysłem i otaczającą nas rzeczywistością. Metoda ta pozwala uaktywnić prawą półkulę tak, aby funkcjonowała w pełni w sposób naturalny również na jawie. Nowe techniki pozwalają tez uaktywniać lewą półkulę tak, aby funkcjonowała w pełni w sposób naturalny również podczas snu. Silva UltraMind ESP System uświadamia, że każdy z nas jest genialny, gdyż dysponuje umysłem, o którego granicach jak na razie mało wiadomo. Każdy może nauczyć się korzystać z własnego geniuszu, zaś miłość, radość, empatia stanowią siłę napędową i nośnik energii, za pomocą, której możesz zmieniać na lepsze własne życie. Możesz też pomóc w dokonaniu tego innym. Wprowadzenie siebie w stan głębokiego rozluźnienia, głębokiej relaksacji (wejście na poziom alfa bądź beta, teta czy delta), podczas której używając języka obrazów i wzmacniając je słowami, umożliwia kontrolowanie funkcji organizmu, których świadoma kontrola była do tej pory niemożliwa. Wówczas stajemy się Panami samych siebie. Termin: 23 - 24 czerwiec 2012 Miejsce: Lublin Inwestycja w nowe umiejętności: 450 zł Trener prowadzący: Karol Żelazny Więcej informacji na stronie: http://www.silvaultramind.pl/
0