kto dopuścił do tego,że al. Unii Lubelskiej, Fabryczna, Łęczyńska i rondo przy Gali są odśnieżone do czarnej jezdni?
0