Bez poścpiechu stający do przetargu.NIeruchomość i tak za przysłowiową złotówkę trafi do miejscowego kościoła.I w dodatku zostanie wyremontowana na koszt gminy
0