Szkolenia i płatne staże dla kobiet 50+ z woj. Lubelskiego Projekt „Arena możliwości” skierowany jest do bezrobotnych kobiet w wieku powyżej 50r. ż. zamieszkujących na obszarze woj. lubelskiego. W ramach wsparcia Uczestniczki skorzystają z: - Indywidualnego poradnictwa zawodowego - Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy - Treningu kompetencji psychologicznych Ponadto wszyscy wezmą udział w jednym ze szkoleń podwyższającym kwalifikacje zawodowe: -Administrowanie bazami danych (120 h) -Tworzenie stron WWW z grafiką komputerową (160 h) Po zakończeniu szkoleń każda Uczestniczka Projektu odbędzie 4-miesięczny płatny staż (1 500,00 zł brutto) W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY: • stypendia szkoleniowe i stażowe • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i staż • materiały szkoleniowe • wykwalifikowaną kadrę • catering na szkoleniach • zaświadczenia Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie www.labcert.pl Udział w projekcie jest bezpłatny. Zainteresowani kandydaci mają niepowtarzalną okazję na zdobycie i podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych oraz wzmocnienie motywacji rozwoju zawodowego. Kontakt: Biuro projektu: Polska Giełda Pracy Sp. z o.o. ul. Poznańska 29 20-731 Lublin tel. 81 743 84 00, 506 062 457 e-mail: kontakt@labcert.pl
0