ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE DLA PILOTÓW WYCIECZEK Akademia Krajoznawstwa – od Bieszczad po Góry Świętokrzyskie Cel projektu • podniesienie kwalifikacji 80 uczestników projektu z zakresu znajomości danego obszaru turystycznego – jego historii, kultury, religii, środowiska geograficznego , projekt dotyczy województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego. • wzrost umiejętności komunikacji w języku obcym – języku rosyjskim lub angielskim potrzebnym do wykonywania zawodu; • podniesienie kwalifikacji z zakresu animacji czasu wolnego; • podniesienie kwalifikacji z zakresu kompetencji społecznych – jak mówić , aby być słuchanym , jak budować autorytet , jak radzić sobie ze stresem , z sytuacjami konfliktowymi Cel – to kompleksowy rozwój kompetencji pracowników branży turystycznej – czynnych pilotów wycieczek i przewodników zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej, umowy o pracę, zamieszkałych i pracujących na terenie woj. lubelskiego. W projekcie przewidziano 60 % miejsc dla kobiet , 50 % miejsc dla osób 45 + . Kryteria rekrutacji: • posiadanie uprawnień pilota wycieczek lub przewodnika terenowego • czynne wykonywanie zawodu pilota, przewodnika- zaświadczenie z biura podróży- • zameldowanie na terenie woj. lubelskiego Program Szkolenia W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną następujące zajęcia tematyczne: • Wykłady teoretyczne ( 36 godz. dydaktycznych ) dotyczące województwa świętokrzyskiego – luty, marzec 2011 r – grupa 80 osób • Wyjazdy szkoleniowe ( 6 wyjazdów – piątek, sobota, niedziela ) – województwo świętokrzyskie marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, wrzesień 2011 – 2 grupy po 40 osób • Wykłady teoretyczne ( 48 godz. dydaktycznych ) dotyczące województwa podkarpackiego grudzień 2011, styczeń, luty 2012 – grupa 80 osób • Wyjazdy szkoleniowe ( 7 wyjazdów -piątek, sobota, niedziela ) – województwo podkarpackie październik, listopad, 2011 r, marzec, kwiecień, czerwiec 2012 – 2 grupy po 40 osób • z języka rosyjskiego, grupy o różnym stopniu zaawansowania – 90 godz., grupy średnio 10 osób – luty, marzec, kwiecień, czerwiec, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2011 r, styczeń, luty, marzec, kwiecień,czerwiec 2012 r • z języka angielskiego, grupy o różnym stopniu zaawansowania – 90 godz.,grupy średnio 10 osób – luty, marzec, kwiecień, czerwiec, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2011 r, styczeń, luty, marzec, kwiecień,czerwiec 2012 r * warsztaty z zakresu animacji czasu wolnego – maj 2011 r – 16 godz dydaktycznych – weekend – 4 grupy po 20 osób • warsztaty z zakresu kompetencji społecznych ( jak mówić, aby być słuchanym, jak budować autorytet, jak radzić sobie ze stresem, z sytuacjami konfliktowymi ) –maj, czerwiec 2012 r – 16 godz. dydaktycznych – weekend – 5 grup po 16 osób • wsparcie z zakresu profilaktyki promocji zdrowia dla uczestników 45 + 3 dni x 5 godzin • wsparcie doradczo- psychologiczne dla uczestników szkolenia 45+ - 1 godzina zegarowa Kontakt Agencja Turystyczna ETNA ul. Racławicka 18, 21-040 Świdnik tel./fax 81 751 43 00 mail: akademia.krajoznawstwa@gmail.com, http://www.akademia-krajoznawstwa.pl/ OSOBY DO KONTAKTU: Asystent koordynatora – Janusz Orzechowski tel 512 91 71 71 Specjalista do spraw logistyki – Małgorzata Zdzienicka tel 512 91 71 15
0
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz