Pan Smolarz to już chyba raz był w sejmie i nic dla naszego regionu nie zrobił. Przepraszam poza tym, że tylko własnej kieszeni pilnował. Obecnie jest prezesem w KRUSIE i też tylko o własne interesy dba np. 157 tys. nagrody, którą sobie sam przyznał. Co grunt się pali pod nogami. Temu Panu gmina Niemce już dziękuje za wszystko. No może znajdzie zwolennika w naszym obecnym Wójcie co imion ie potrafi pisać. Ale poparcie Wójta nie wystarczy aby wygrać wybory. Społeczeństwo nie zapomniało naszym wielkim prezesie Smolarzu jego niecnych postępkach.
0