Niech tylko się nie doprasza o to znoszenie wiz...
0